Skip to content

AKTUALNOŚCI – PLANY 2020

Wkrótce zamierzamy wyjść w teren i rozpocząć  budowę. W pierwszej kolejności chcemy zlecić wiercenie studni, aby pozyskać wodę pitną- życiodajną siłę dla tego miejsca- a następnie zbudować  pierwszy domek, stanowiący bazę dla wszystkich dalszych aktywności.  Zdecydowaliśmy też, żeby koniecznie kupić ziemię z domem.

W szczególności zamierzamy:


  1. Pozyskać wodę pitną, aby móc rozpocząć prace budowlane i umożliwić  pobyt  na terenie ośrodka. Realizując to,  stosujemy się do zalecenia Rinpocze, który podkreślił, że ujęcie wodny pitnej powinno być stworzone w pierwszej kolejności.  Wkrótce zlecimy  specjalistycznej firmie znalezienie żyły wodnej, odwiercenie studni głębinowej i dotarcie do źródła wody. Potem wykonamy instalację i niezbędne urządzenia do uzdatniania i rozprowadzenia wody (pompa głębinowa  z hydroforem). 

Koszty: ca. 40.000,-zł – Zasponsoruj pozyskanie wody pitnej dla ośrodka


  1. Budowa pierwszego domku (pow. 35m2 ) na terenie ośrodka – domek wyposażony będzie w słoneczny panel fotowoltaiczny. Domek umożliwi stały pobyt na terenie ośrodka nie tylko osobom organizującym budowę, ale również pierwszym praktykującym i nauczycielom. Powstanie tego domu jest bardzo ważne i można je traktować jako początek istnienia ośrodka. Wykonywane tam praktyki indywidualne i grupowe z pewnością wesprą całe przedsięwzięcie. – więcej (4,5)projekt domku.

Koszty: 120.000,- zł – Zasponsoruj powstanie pierwszego domku na terenie ośrodka


  1. Zakup ziemi z domem (4,2 ha). Teren ten przylega do głównej ziemi ośrodka i położony jest u jego podnóża. Posiada łatwy dojazd ze wsi i najkrótszą drogę do ośrodka.  Działka posiada przyłącze elektryczne, zasilanie wodą i oczyszczalnie ścieków.  Posiadanie tej działki zapewni nam możliwość używania najkorzystniejszej drogi dojazdowej do ośrodka oraz korzystanie z energii elektrycznej na czas budowy ośrodka. W przyszłości mógłby tam powstać pensjonat  z możliwością zakwaterowania dla sanghi i itp. Część ziemi można by udostępnić członkom Sanghi chętnym do budowy własnych domów. Jesteśmy w końcowej fazie rozmów z właścicielem ziemi. – więcej (10) – zdjęcia, mapka.

Koszty: brakuje 100.000,- zł Zasponsoruj kupno działki z domem i drogą dojazdową


  1. Projekt domku odosobnieniowego. Budowę domków możemy jednak rozpocząć, jeśli ośrodek będzie dysponował już niezbędną infrastrukturą taką jak: prąd, woda, oczyszczalnia ścieków, oraz gdy na terenie będą mieszkały na stałe osoby związane z ośrodkiem, (co jest konieczne ze względu na opiekę nad osobami na odosobnieniach i nad ich domkami).

  1. Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Jest ona niezbędna, żeby odprowadzić powstałe w domu ścieki. Działa tak samo, jak duże oczyszczalnie miejskie, ale na tysiąckrotnie mniejszą skalę – oczyszcza ścieki na miejscu, a czystą wodę oddaje od razu do środowiska. Oczyszczalnia pozwala dosłownie zapomnieć o ściekach – zapewnia komfort identyczny z tym jaki zapewnia kanalizacja miejska. – więcej (6)

Koszty: 15.000,- zł Zasponsoruj przydomową biologiczną oczyszczalnię

 

  1. Wykonanie architektoniczno-budowlanego projektu gompy. Otrzymaliśmy wstępną zgodę władz na budowę. Potrzebny jest jednak szczegółowy projekt architektoniczny wraz z częścią branżową (elektryka, ogrzewanie, wodno-kanalizacyjna), aby otrzymać pozwolenie na budowę. Budowę gompy chcielibyśmy rozpocząć w roku 2021.

Koszty: 50.000,- zł Zasponsoruj wykonanie projektu gompy.

 

  1. Zakup przyległej działki o pow. 8h dla ośrodka. Cechuje ją najlepszy widok, korzystny dla budowy domków odosobnieniowych. Posiadanie jej wyraźnie ułatwi korzystne zagospodarowanie terenu, jak i zapewni ośrodkowi dużą niezależność. Dlatego też, kupno tej działki ma wysoki priorytet. Będziemy kontynuować rozmowy z właścicielem – dysponowanie odpowiednią  sumą pieniędzy ułatwi nam pertraktacje. Powinniśmy koniecznie ją kupić! – więcej (9)  – zdjęcia.

Koszty szacunkowe: 300.000,- zł, – Zasponsoruj kupno przyległej ziemi dla ośrodka.