Aktualności – plany 2020

Wkrótce zamierzamy wyjść w teren i rozpocząć  budowę. W pierwszej kolejności chcemy zlecić wiercenie studni, aby pozyskać wodę pitną- życiodajną siłę dla tego miejsca- a następnie zbudować pierwszy domek, stanowiący bazę dla wszystkich dalszych aktywności. 

Zdecydowaliśmy też, żeby koniecznie kupić ziemię z domem.

W szczególności zamierzamy:

Zakup ziemi 4,2 ha

Zakup ziemi z domem  (4,2 ha). Teren ten przylega do głównej ziemi ośrodka i położony jest u jego podnóża. Posiada łatwy dojazd ze wsi i najkrótszą drogę do ośrodka. Działka posiada przyłącze elektryczne, zasilanie wodą i oczyszczalnie ścieków.
Więcej...

Zakup ziemi 8 ha

Zakup przyległej działki o pow. 8 ha dla ośrodka. Cechuje ją najlepszy widok, korzystny dla  budowy domków odosobnieniowych. Posiadanie jej wyraźnie ułatwi korzystne zagospodarowanie terenu, jak i zapewni ośrodkowi dużą niezależność. Dlatego
Więcej...

Studnia głębinowa

Pozyskać wodę pitną,  aby móc rozpocząć prace budowlane i umożliwić  pobyt  na terenie ośrodka. Realizując to,  stosujemy się do zalecenia Rinpocze, który podkreślił, że ujęcie wodny pitnej powinno być stworzone w pierwszej kolejności.  Wkrótce zlecimy  specjalistycznej
Więcej...

Budowa pierwszego domku…

Budowa pierwszego domku (pow. 35m2 ) na terenie ośrodka – domek wyposażony będzie w słoneczny panel fotowoltaiczny. Domek umożliwi stały pobyt na terenie ośrodka nie tylko osobom organizującym budowę, ale również pierwszym praktykującym i nauczycielom. Powstanie tego
Więcej...

Projekt Gompy

Wykonanie architektoniczno-budowlanego projektu gompy. Otrzymaliśmy wstępną zgodę władz na budowę. Potrzebny jest jednak szczegółowy projekt  architektoniczny wraz z częścią branżową (elektryka, ogrzewanie, wodno-kanalizacyjna), aby otrzymać pozwolenie na budowę. Budowę gompy chcielibyśmy rozpocząć w roku
Więcej...

Domek Odosobnieniowy

Projekt domku odosobnieniowego. Budowę domków możemy jednak rozpocząć, jeśli ośrodek będzie dysponował już niezbędną infrastrukturą taką jak: prąd, woda, oczyszczalnia ścieków, oraz gdy na terenie będą mieszkały na stałe osoby związane z ośrodkiem, (co jest
Więcej...

Oczyszczalnia ścieków

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Jest ona niezbędna, żeby odprowadzić powstałe w domu ścieki. Działa tak samo, jak duże oczyszczalnie miejskie, ale na tysiąckrotnie mniejszą skalę – oczyszcza ścieki na miejscu, a czystą wodę oddaje od razu do środowiska. Oczyszczalnia pozwala
Więcej...