Skip to content

Podziękowania

Serdeczne podziękowania tym, którzy przyczynili się do powstania tej strony internetowej:

Artur Żółkowski – Webmaster, programowanie strony

Anna Okołotowicz – przygotowanie informacji części architektonicznej, dobór zdjęć,

Paulina Rymkiewicz – Kalinowska, koordynacja, architektura strony

Julita Grodek, korekta polskojęzyczna, tłumaczenie polsko – angielskie

Joanna Sadowska–  tłumaczenie polsko- niemieckie

Karin Trembaczowski (Niemcy)– korekta język niemiecki

Ariel Broido (USA) – korekta język angielski