Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Centrum Dharmiczno – Odosobnieniowego
Związku Buddyjskiego Yeshe Khorlo w Polsce.

  1. Darowizny są przekazywane dla Związku Buddyjskiego Yeshe Khorlo w Rzeczypospolitej Polskiej – zwanego dalej Związkiem, zarejestrowanym pod numerem 180 w Dziale  A Kościołów i Innych Związków Wyznaniowych. Związek posiada numer identyfikacyjny Regon: 147490131.
  2. Związek jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jego rzecz może być odliczona od podatku od osób fizycznych.
  3. Wszelkie otrzymywane przez Związek Buddyjski Yeshe Khorlo na rzecz Centrum Dharmiczno – Odosobnieniowego (zwanego dalej Centrum) darowizny wykorzystywane są wyłącznie na cele statutowe związane z budową, funkcjonowaniem Centrum.
  4. Darczyńca może zaznaczyć szczególny cel przeznaczenia darowizny wybrany z listy Fundraisingu lub może to być cel ogólny np. „Na cele statutowe kultu religijnego”.
  5. Darowizny mogą być jednorazowe lub cykliczne.
  6. Wszelkie przelewy darowizn odbywają się indywidualnymi przelewami Darczyńcy.
  7. Jeśli w przyszłości strona internetowa center.yeshekhorlo.pl udostępni do wykorzystania specjalny moduł płatniczy kartami kredytowymi lub umożliwiający dokonanie bezpośrednich przelewów z konta Darczyńcy zostanie to uwzględnione w niniejszym regulaminie.