Skip to content

Centrum Dharmiczne

 Dzięki korzystnemu położeniu ośrodek będzie łatwo osiągalny dla członków sanghi Yeshe Khorlo wszystkich państw europejskich jak również poprzez bliską lokalizację lotnisk międzynarodowych dla sangh z całego świata. Odbywać się tu będą regularne kursy i wspólne praktyki z nauczycielami. Ważnym elementem będzie tłumaczenie i wydawnictwo tekstów z języka tybetańskiego na angielski itp. Etapami powstanie gompa (dla 150 – 200 osób), stupa, rezydencja dla Rinpocze, budynek socjalny z kuchnią i stołówką oraz miejsca noclegowe.