Skip to content

Oczyszczalnia ścieków

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Jest ona niezbędna, żeby odprowadzić powstałe w domu ścieki. Działa tak samo, jak duże oczyszczalnie miejskie, ale na tysiąckrotnie mniejszą skalę – oczyszcza ścieki na miejscu, a czystą wodę oddaje od razu do środowiska. Oczyszczalnia pozwala dosłownie zapomnieć o ściekach – zapewnia komfort identyczny z tym jaki zapewnia kanalizacja miejska.

Koszty: 15.000,- zł 
Zasponsoruj przydomową biologiczną oczyszczalnię