Skip to content

Zakup ziemi 8 ha

Zakup przyległej działki o pow. 8 ha dla ośrodka. Cechuje ją najlepszy widok, korzystny dla  budowy domków odosobnieniowych. Posiadanie jej wyraźnie ułatwi korzystne zagospodarowanie terenu, jak i zapewni ośrodkowi dużą niezależność. Dlatego też, kupno tej działki ma wysoki priorytet. Będziemy kontynuować rozmowy z właścicielem – dysponowanie odpowiednią  sumą pieniędzy ułatwi nam pertraktacje. Powinniśmy koniecznie ją kupić! 

Koszty szacunkowe: 300.000,- zł, – Zasponsoruj kupno przyległej ziemi dla ośrodka.